Odwiedzając Bydgoszcz trzeba pamiętać, że z Naszym Miastem związanych jest wiele znanych postaci. Należy wymienić tu znakomitego dramaturga, powieściopisarza i krytyka literackiego Adama Grzymałę-Siedleckiego, Weyssenhoffa, K. Szymanowskiego, Leona Wyczółkowskiego i wielu innych współcześnie żyjących.

Zabytki w Bydgoszczy zgrupowane są w rejonie Brdy i Starego Miasta. Przy Starym Rynku, centrum Starego Miasta, gmach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, zbudowanej w 1778 roku jako sąd. Przy ul. Farnej późnogotycki halowy kościół kolegiacki (1466-1502).

Z kaplic zachowana kaplica Świętego Krzyża. W ołtarzu głównym gotycko-renesansowy (szkoła nadreńska) obraz Matki Boskiej z Różą 1466, mosiężna chrzcielnica i kamienne tablice grobowe z XVII w., rokokowa ambona z XVIII w. oraz siedem ołtarzy bocznych z XVII i XVIII w.

Wzdłuż ul. Przyrzecze nad Brdą Młyńską tzw. Wenecja Bydgoska, zespół zabytkowych budynków ciągnących się wzdłuż rzeki. U wylotu ul. Długiej kościół pobernardyński, zbudowany w 1552 roku pierwotnie gotycki, w późniejszym okresie wielokrotnie przebudowywany.

Między ul. Pod Blankami a Wałami Jagiellońskimi fragment fortyfikacji miejskich z basztą XV- wieczną. Nad Brdą trzy zabytkowe spichlerze, najstarszy z 1793 r., pozostałe z początku XIX w. Na rogu ul. Gdańskiej i ul. Jagiellońskiej kościół Klarysek. Wzniesiony w latach 1582-1602. Późnogotycki, rozbudowany w stylu renesansu (nawa 1645). Strop polichromowany, barokowy pierwsza połowa XVII w. W ołtarzu głównym koronacja NMP i Boże Narodzenie, XVII w. Piękna, kuta krata (1651) oddzielająca prezbiterium od nawy. Wyposażenie renesansowo-barokowe.

Obok kościoła Muzeum Okręgowe posiadające największy w kraju zbiór prac L. Wyczółkowskiego, a także dokumentów, listów i pamiątek osobistych.

To zaledwie część budowli, które warto zobaczyć odwiedzając Bydgoszcz. Może zainteresuje Was również to, że w Naszym Mieście od 1963 odbywają się rokrocznie festiwale Muzyki Polskiej, a od 1966 co trzy lata międzynarodowe festiwale i kongresy muzyki dawnej krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Musica Antiqua Europae Orientalis).

Festiwale odbywają się w gmachu Filharmonii Pomorskiej im. I. Paderewskiego przy ul. Andrzeja Szwalbego 6. Przy filharmonii działa jeden z nielicznych w Europie zespołów muzyki dawnej "Capella Bydgostiensis". W gmachu kolekcja zabytkowych instrumentów, galeria rzeźb i portretów kompozytorów.