Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Polsce.

Katalog 2017 w wresji elektronicznej jest dostępny na stronie:

http://schroniska-mlodziezowe.pl/

a w wersji tradycyjnej w recepcji naszego schroniska.