Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony przetwarzanych danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Sowińskiego 5.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bydgoszczy, w tym przede wszystkim w celu obsługi rezerwacji i realizacji usługi noclegowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Podanie danych niezbędnych do realizacji usługi w SSM jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową realizacji usługi.

 

Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Pani/Pana danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się Administratorem, który usunie dane osobowe w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.


Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, który wynosi co najmniej 5 lat. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 

 

Marek ŁUGIEWICZ, email: iod@um.bydgoszcz.pl